Tankpassen

De OLYVE CARD voor onze TOTAL en ELAN tankstations. Op al onze tankstations bieden wij de mogelijkheid om met onze Olyve Card te tanken. Dit kan 7 dagen per week en 24 uur per dag. Wanneer u tankt met een Olyve Card krijgt u eens in de twee weken een factuur. Hiervoor vragen wij een machtiging voor automatisch incasso waarna wij het te betalen bedrag automatisch van uw bankrekening laten afschrijven.

De Olyve Card is speciaal ontwikkeld om te tanken bij de Olyve Elan stations die Olyve in de regio in exploitatie heeft. Het beheer van de Card wordt centraal verzorgd op het hoofdkantoor van Olyve te Assen. Om een VEILIG gebruik van de Olyve Card te waarborgen wordt elke Card voorzien van een PIN code.

Vraag uw OLYVE CARD vandaag nog aan!


Geef uw tankpas NOOIT af!

• Wanneer de betaalautomaat er anders of verdacht uit lijkt te zien activeer dan niet uw pas, betaal op een andere manier en neem contact op met Olyve's oliehandel BV
• In geval van verlies en/of diefstal dient u de tankpas te blokkeren bij Olyve’s Oliehandel BV.
Uw tankpas kan gekopieerd worden, blokkeer dan ook direct uw tankpas als u het vermoeden heeft dat dit gebeurd is.
• Houd de pincode primair voor uzelf en leer de pincode uit uw hoofd.
• Waak ervoor dat derden of zelfs "bekenden" niet in het bezit komen van uw pincode. Scherm voortdurend met uw hand of anderzins de invoer van uw pincode af, zodat meekijken onmogelijk wordt.