Total Tankstation Assen


Het tankstation in Assen is onze hoofdvestiging met daarbij het kantoor en de groothandel van onze smeermiddelen.Vanuit hier worden al onze tankstations en afnemers voorzien van product. Het tankstation is bediend met als ultieme doelstelling een goede service naar onze klanten toe.  Onze shop is voorzien van een groot assortiment artikelen.

De vraag naar alternatieve brandstoffen stijgt.Om ons heen verschijnen steeds meer schonere voertuigen.  De reductie van CO2 is dan ook winst voor mens en milieu. Olyve’s Oliehandel levert hieraan een bijdrage. Dit vanuit het oogpunt van maatschappelijke verantwoording. Zo bieden wij op ons tankstation aardgas en Ad Bleu aan. 

Compressed Natural Gas, afgekort CNG, is één van de schoonste brandstoffen. Deze brandstof komt uit het aardgasleidingwerk en wordt op ons Tankstation aangeboden. Rijdt u op aardgas dan stoot uw voertuig minder koolstofdioxine uit dan benzine en minder stikstofoxide uit dan diesel. 

AdBlue
AdBlue is een 32,5%-oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, die gebruikt wordt als bijvoeging bij bijvoorbeeld vrachtwagens die diesel gebruiken, om ze schoner te laten rijden. AdBlue wordt in een afzonderlijke tank op de vrachtwagens meegenomen. Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water. 

Door toevoeging van AdBlue wordt het mogelijk dat dieselmotoren voldoen aan de in 2005 ingevoerde Euro IV-norm en de toekomstige Euro V-norm.

Overig
Tevens verkopen wij rode diesel en petroleum. Ook dit kunt u tanken aan de Winkler Prinsstraat te Assen.

Als extra service bieden wij aanhangerverhuur.

Meer informatie?
Voor verdere informatie kunt u altijd even contact opnemen met ons hoofdkantoor te Assen.

Total Tankstation Olyve.
Winkler Prinsstraat 26
9403 AZ  ASSEN

T. 0592-341549
F. 0592-372350  
E: info@olyve.nl