Nieuws

Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe voorschriften voor de opslag van dieselolie. Veel ondernemers voldoen echter nog niet aan de nieuwe regelgeving. Vanaf 1 januari 2015 riskeren zij daarom een boete. Door het beperkte aantal installateurs, kan wachten tot het laatste moment resulteren in stijgende marktprijzen. Op tijd regelen kan dus voordeel opleveren.

Bovendien lopen u en andere ondernemers tegen de regelgeving van certificaten aan. Olyve’s Oliehandel BV, Assen biedt een assortiment tanks aan dat voldoet aan de nieuwste eisen, zoals een mangat, corrosiebescherming, antihevelvoorziening enzovoorts.

Inhoud                  Afmetiingen                           Gewicht

1.200 liter            1880 x    960 3/3 mm.             327 kg.

1.500 liter             2350 x   960 3/3 mm.             460 kg.

2.000 liter             1970 x 1270 3/3 mm.            560 kg.

3.000 liter             2725 x 1270 3/3 mm.            690 kg. 

4.000 liter             3495 x 1270 3/3 mm.            810 kg.

5.000 liter             7298 x 1270 3/3 mm.            970 kg.

Tanks met een grotere inhoud zijn tevens leverbaar.

De nieuwe tanks worden geplaatst volgens KIWA installatievoorschriften. Ook ontvangt u alle benodigde certificaten na installatie. Een goede installatie zorgt voor het behoud van de kwaliteit van de opgeslagen brandstof. Deze kan aangetast worden door bacterievorming en condenswater en leidt tot schade aan motoren en een verminderd rendement.

     
Uitvoering inclusief per tank:
 
 
 
 
 

Bovengrondse, drukloze, dubbelwandige opslagtanks volgens BRLK 796/02

 
 

Alle tanks zijn uitgevoerd met een mangat NW600 met uitzondering van de tanks langer dan 10 meter.

 • Mangat MW600
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Zes stuks sokken 2* en een sok 1*
 
 
 
 
 
 
 • Twee hijsogen
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Lekindicatiedetector afgevuld met milieuvriendelijke indicatievloeistof
 
 
 
 • Twee steunpoten met een vrije hoogte van 150 mm.
 
 
 
 
 • Metalen vulpunt morsbak volgens BRL-K 796/02
 
 
 
 
 
 • KIWA gekeurde overvulbeveiliging
 
 
 
 
 
 
 • KIWA anti hevelklep
 
 
 
 
 
 
 
 • Piusi Cube 56 of Cube 70 pompset met telwerk en 4 mtr. afgifteslang en automatisch afslagpistool
 
 • Cim Tec filter
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Installatie volgens BRL-K 903/07
 
 
 
 
 
 
 • Franco geïnstalleerd volgens BRL-K903/7 met certificaat.
 
 
 
 
 
                 
       
 
Uitsluitingen:
 
 
Bouwkundige voorzieningen zoals:
 • Bodemverhardingen en funderingen
 • Mantelbuizen
 
 
 • Doorvoeringen
 
 
 • Voedingskabels
 
 
 • Wandcontactdozen
 
 • Werkschakelaars
 
 
 
     
We gaan er vanuit dat de set buiten komt te staan en dat de set door 1 chauffeur monteur geleverd en afgemonteerd kan worden.Indien er overzichtfoto's gemaakt kunnen worden is dit zeer wenselijk.Sets worden bedrijfsklaar afgeleverd en getest, echter u dient zelf de elektrische aansluiting te verzorgen.Er moet een brandblusser binnen handbereik aanwezig zijn.Tevens moet er een aanrijdbeveiliging door u geplaatst worden.

Het afvoeren van uw oude tank,

Al naar gelang hoe groot de oude tank is zal dit pl/m tussen de € 300,-- en € 400,-- bedragen. Na het afvoeren van de oude tank ontvangt u een reinigings- en vernietigingsbewijs.